पदवी यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी एलआयसी एचएफएल शिष्यवृत्ती २०२३ / scholarship for post graduate students in india

पदवी यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या विध्यार्थ्यांसाठी एलआयसी एचएफएल शिष्यवृत्ती २०२३ / scholarship for post graduate students in india

पात्रता

•भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त महाविध्यालय / विध्यापीठ / संस्थेतील ( शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ ) पदव्यूत्तर शिक्षणाच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतेलेले विध्यार्थी अर्ज करू शकतात.
•अर्जदारांनी त्यांच्या संबधित यूजी स्तरावर किमान ६० टक्के गुण मिळवलेले असावेत.
•अर्जदारांनी कौटुंबिक उत्पन्न सर्व स्त्रोतांकडून वार्षिक ३ लाख ६० हजार रु पेक्षा कमी असावे.

अपात्रता

•भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त महाविध्यालय / विध्यापीठ / संस्थेतील ( शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ ) पदव्यूत्तर शिक्षणाच्या पहिल्या वर्षाला प्रवेश घेतला नसेल तर.
•अर्जदारांनी त्यांच्या संबधित यूजी स्तरावर किमान ६० टक्के पेक्षा कमी गुण मिळाले असतील तर.
•अर्जदारांनी कौटुंबिक उत्पन्न सर्व स्त्रोतांकडून वार्षिक ३ लाख ६० हजार रु पेक्षा जास्त असेल तर.

कागदपत्रे कोणती लागणार आहेत.

•पासपोर्ट आकाराचा फोटो
•ओळखीचा पुरावा (आधार कार्ड)
•मागील शैक्षणिक पात्रतेची मार्कशिट
•उत्पन्नाचा पुरावा (फॉर्म 16A/सरकारी प्राधिकरणाकडून मिळकत प्रमाणपत्र/पगार स्लिप्स ई.)
•संकट दस्तएवज (लागू असल्यास)
•अपांगत्व आणि जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास)
•प्रवेशाचा पुरावा ( कॉलेज/ विध्यापीठ ओळखपत्र / बोनाफाईड प्रमाणपत्र ई. )
•चालू शैक्षणिक वर्षाच्या फीची पावती
•शिष्यवृत्ती अर्जदाराचे बँक (फक्त राष्ट्रीयकृत बँका) खाते तपशील (रद्द चेक / पासबूक प्रत ) ( ग्रामीण किंवा सहकरी बँकांना परवानगी नाही )

फायदा

२ वर्षांसाठी प्रती वर्ष २०,००० रु.

हे लक्षात ठेवा

जे विध्यार्थी दिव्यांग आहेत किंवा त्यांचे पालक किंवा दोघेही गमावलेले आहेत अश्या विध्यार्थ्यांना तसेच मुलींना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

अर्ज स्वीकारण्याची अंतिम मुदत
३० सप्टेंबर २०२३

अर्ज कसा कराल

पुढील लिंक वर क्लिक करा एलआयसी एचएफएल किंवा scholarship for post graduate students in india च्या पेजवर जावून सुद्धा तुम्ही फॉर्म भरू शकता.

Leave a comment